Trygghetsarbete i klassen

Hej!

Från och med denna vecka kommer vissa elever att få arbeta i mindre grupper med TRIVAS teamet samt skolkurator Eva. Dessa mindre grupper kommer att ske vissa tider under skoltid, där de bland annat kommer att arbeta med trygghet och vänskap. I klassrummet kommer vi att fortsätta arbeta med detsamma med fokus på struktur och ordning.

Detta är ett långtidsarbete med framåtsyftande anda. Vårt mål är ett bra klassrumsklimat där vi fokuserar på kunskapsinlärning och där vi kan ha roligt tillsammans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *