Viktig information från förvaltningen angående Covid 19!

Anette som arbetar med bland annat skolskjuts har fått ett mail från Transdev/SL om att många elever åker sl buss utan biljett från Tingvalla till Tingvallaskolan. De vädjar till er vårdnadshavare att se till att era barn går till skolan. I och med Coronasituationen riskerar era barn att bli smittade i trängseln som ofta är på bussar. Många har dessutom inte någon giltig biljett och från och med vecka 45 kommer SL att ha kontroller och ge böter på ca 1500 kr för icke betalande.

Till alla vårdnadshavare med barn i förskola, skola och fritidshem
Folkhälsomyndigheten har den 29e oktober beslutat om skärpta allmänna råd i bland
annat Stockholms län i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. De skärpta
allmänna råden gäller initialt till den 19 november och kan komma att förlängas.
Hämtning och lämning i förskola, skola och fritidshem
All hämtning och lämning både på förskola såväl som skola/fritids ska ske utomhus.
Under perioden 2-19/11 kommer alla verksamheter organisera för att det blir möjligt
för er föräldrar att både hämta och lämna era barn utomhus. Detta är en åtgärd för
att framförallt skydda vår personal mot alltför många sociala kontakter med andra
vuxna. Det kan dock finnas enstaka verksamheter där detta inte är möjligt och då
gäller att endast en vårdnadshavare i taget får vistas i verksamhetens hall.
Vi vill vädja till er som vårdnadshavare att försöka undvika nära kontakt med
pedagoger, till andra vårdnadshavare och till andra barn än era egna.
Inställda aktiviteter
Under perioden då de skärpta råden gäller kommer tyvärr all simundervisning att
pausas. Även andra aktiviteter utanför skolans lokaler såsom besök på bibliotek och
undervisning på Naturskolan kommer att ställas in under perioden. Detta är
naturligtvis olyckligt men tyvärr oundvikligt nu när vi alla behöver hjälpas åt att
bromsa smittan. All undervisningen ska alltså under denna period ske i förskolans
eller skolans egna lokaler alternativt utomhus. Undervisning i idrott får ske om
idrottshall finns på skolan. Däremot ska den ske utan ombyte och dusch för att
undvika trängsel. Elever som har undervisning i idrottshall på annan skola, kan
fortsätta med det så länge det är möjligt att ta sig dit utan kommunala färdmedel.
Föräldramöten och utvecklingssamtal
Fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal får under dessa omständigheter också
ställas in. Om det är möjligt med hänsyn till personalen arbetsbörda kan dessa möten
hållas digitalt. Skolan kommer att informera närmare om detta i de fall det är aktuellt.
Rutiner i samband med måltider
De rutiner som skolorna sedan tidigare har infört, så som extra städning och att hålla
avstånd inne i matsalarna, i samband med måltider kvarstår. Skolorna kommer särskilt
se över sina rutiner för att minska köbildning och trängsel på väg in i matsalarna.
Håll i, håll ut
Det är allas vårt ansvar att stoppa smittan. Kom ihåg att håll era barn hemma om de
är sjuka, även om det bara är milda symtom. Var noga med handhygienen och försök
hålla avstånd till varandra.
Med vänliga hälsningar
Barn- och ungdomsförvaltningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *